Дмитро Парфененко: “Визначити зменшення кількості орендарів внаслідок фінансової кризи не вбачається можливим”


Фото: ЛIГАБiзнесIнформ (з сайту www.liga.net)

Виконуючий  обов’язки Голови Фонду державного майна Дмитро Парфененко прокоментував газеті “Правдошукач” актуальні  питання оренди приміщень  державної та комунальної  власності.

- У зв'язку із  поправками, що Верховна  Рада внесла в  закон  про бюджет  на цей рік на  засіданні 10 червня, який зараз порядок укладання договорів на оренду приміщення?

Зміни,  внесені   10.06.2009  до  статті  73   Закону  України  «Про Державний   бюджет   України    на   2009   рік», врегульовують    питання продовження строку дії  договорів оренди, а не встановлюють порядок їх укладання.

- Яким чином будуть  пролонговані чинні  договори, укладені  у цьому році  на оренду приміщень?

Договори  оренди, укладені в цьому році, будуть продовжені на наступний термін в  порядку, передбаченому умовами  таких договорів оренди, та з урахуванням особливостей, що будуть передбачені законодавством, чинним на момент закінчення строку, на який вони були укладені.

- Наскільки зменшилася  кількість орендаторів  приміщень у зв'язку  з фінансовою кризою?

Економічна   ситуація   певним   чином   вплинула   на   активність господарюючих суб'єктів, як потенційних орендарів так і таких, що вже уклали договори оренди державного майна. Але виділити окремо зменшення кількості орендарів внаслідок фінансової кризи не вбачається можливим, оскільки Фонд не уповноважений здійснювати моніторинг господарської діяльності орендарів і не володіє даними по даному критерію.

- Яким чином здійснюється  контроль за виконанням  орендаторами своїх  зобов'язань?

З боку держави існує загальна система  нагляду за дотриманням правового порядку, яка включає в себе правоохоронні органи, контрольно-ревізійні  органи  та  податкові  органи.  Крім  цього,  в  структурі  Фонду державного майна України та його регіональних відділень діють контрольно-ревізійні підрозділи, які серед іншого контролюють належну організацію орендних відносин з боку орендодавця та орендаря.

- Чи можливо здавати  приміщення у будівлях, які мають статус "пам'ятки  архітектури"? Які  при цьому виникають  труднощі?

Окремого   обмеження   щодо   можливості   передачі   в   оренду «пам'яток архітектури» чинним законодавством не встановлено, але така заборона може випливати з індивідуальних характеристик певного такого об'єкту.

- На яких засадах  бюджетні установи  орендують приміщення  державної чи комунальної власності?

Бюджетні   установи   мають   свою   класифікацію   та   джерела  фінансування (Державний бюджет або  місцевий), в залежності від чого є різним  порядок  передачі  в  оренду  об'єктів  державної  та  комунальної власності.

- Які фактори впливають на обсяги виконання поточних планів надходжень від оренди у регіональних відділеннях ФДМ? Чому, наприклад, Полтавське відділення перевищило план на 35%, а Дніпропетровське не виконало у повному обсязі?

Що стосується питання виконання поточних планів надходжень від оренди у регіональних відділеннях Фонду державного майна України, то слід зауважити,   що   головним   чинником  тут   є   ступень   прояву   негативних наслідків кризових явищ,  від чого залежить активність господарюючих суб'єктів цього регіону.

- Які вимоги висуваються  орендарям під  час проведення  конкурсу, окрім цінового  критерію?

Крім розміру орендної плати до умов конкурсу, за ініціативи членів комісії, делегованих від органу, уповноваженого управляти майном, балансоутримувача тощо, можуть бути включені інші умови, які не суперечать чинному законодавству та не мають на меті викривити суть конкурсного відбору орендаря державного майна.

Крім того, редакція газети "Правдошукач" звернулася до Міністерства фінансів України з такими питаннями:

- З якою метою Уряд змінив умови надання в оренду приміщень державної або комунальної власності?

- Наскільки очікувано зростуть надходження від оренди порівняно з часом до внесення змін у Закон "Про Держбюджет України на 2009 рік"

- Чи не загрожує пролонгація договорів без проведення конкурсів заниженням ставок орендної плати? Чи не суперечать відповідні поправки у закон принципу рівноправної конкуренції?

- Яким вимогам має відповідати "добросовісний орендар", щоб отримати право пролонгувати договір оренди?

- Чи зможуть державні установи, підприємства, організації орендувати приміщення, яке належить державі або міській громаді, без проходження конкурсного етапу?

- Яку частку займають кошти від оренди державних приміщень серед загальних обсягів надходжень у Держбюджет?

- Чи доцільно проводити тендерні процедури у разі закупівлі оренди розпорядником бюджетних коштів, адже часто замовник узгоджує неконкурентну процедуру - закупівлю оренди в одного учасника?

- Як можна врегулювати процес надання приміщень державної та комунальної власності, зробити його прозорим і конкурентним сьогодні, коли ці об'єкти здаються у суборенду, використовуються не за призначенням тощо?

- Як формується ставка орендної плати державної і комунальної власності?

На ці питання відповів заступник Міністра фінансів Микола Миколайович Полудьонний:

Організаційні відносини, пов'язані з передачею  в оренду державного майна регулюються Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно  до статті 73 Закону України «Про Державний  бюджет України на 2009 рік» передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Планові показники з надходження коштів у вигляді плати за оренду державного майна відповідно до зазначеного Закону України визначені в розмірі 555,5 млн. гривень, що становить 0,3% від загальної суми планових надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Питання стосовно порядку передачі в оренду державного майна, визначення критеріїв, яким повинен відповідати орендар, що належним чином виконував свої обов'язки та інші питання, пов'язані з процедурою передачі в оренду державного майна, відповідно до статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» віднесено до компетенції Фонду державного майна України, як органу, що здійснює державну політику у сфері оренди.

Крім  того, відповідно до додатку 8 Закону України  «Про Державний бюджет України на 2009 рік» контроль за справлянням коштів у вигляді плати за оренду державного майна також здійснюється Фондом державного майна України.

Щодо  питання доцільності проведення тендерних процедур у разі оренди нерухомого майна, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (із змінами) «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» на Міністерство економіки України покладено функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до яких належить, зокрема, надання роз'яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель.

Роз'яснення  щодо закупівлі розпорядниками державних  коштів послуг з оренди нерухомого майна надано листом від 05.05.2009 №3303-27/367, та розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки www.me.gov.ua

- Мапа сайту
- Для друку

Телекритика

Правдошукач

Код кнопки:

Друзі:

Родинний сайт Букетів

protuvsih.com.ua

(*)
Останнє оновлення:
May 24. 2018 13:42:37
Powered by CMSimple