29.12.2009. Василь Костицький розповів про роботу комісії з моралі


Редакція газети "Правдошукач" отримала (див. відсканований документ) пропозицію про співпраці від НЕК з питань захисту суспільної моралі та інформаційний матеріал про роботу комісії, який публікується нижче.

Інформаційний матеріал про роботу Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі за період

з червня 2008 р. по листопад 2009 р.

Національна комісія є постійним позавідомчим державним експертним і контролюючим органом, який діє відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі" № 1296-IV від 20 листопада 2003 року та Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1550 від 17 листопада 2004 року.

Розпорядженням №835-р від 11 червня 2008 року Кабінет Міністрів України затвердив новий склад Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. На порядку денному постало завдання фактично реанімувати роботу цієї установи, зробити її впливовим чинником у гуманітарній політиці держави, оскільки результати попередньої діяльності Національної комісії були малопомітними для суспільства.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 865-р від 25 червня 2008 р. Головою Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі було призначено Василя Костицького.

За час роботи Національної комісії у нинішньому складі вдалося донести до суспільства важливу тезу, що поступово стає своєрідним закликом до дії: загроза моральному здоров'ю громадськості та національній безпеці України криється не лише у відвертій демонстрації насильства та порнографії. У засобах масової інформації поширюються такі явища, як приниження гідності окремих етнічних чи расових груп, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, прояви національної нетерпимості та агресії, неповага до національних та релігійних святинь, а також пропаганда поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Звернути увагу суспільства на ці проблеми і, за можливістю, викорінити їх - ось завдання, над якими варто працювати усією громадою.

Національна комісія має статус державного експертного і контролюючого органу, відповідального за утвердження здорового способу життя, належного стану моральності суспільства.

Національна комісія має право проводити у межах своєї компетенції перевірку діяльності засобів масової інформації, юридичних осіб усіх форм власності, що займаються організацією видовищних заходів та діяльністю з, обігу продукції сексуального чи еротичного характеру або такої, що містить елементи насильства і жорстокості.

Рішення Національної комісії, ухвалені в межах її повноважень, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами влади, засобами масової інформації всіх форм власності, а також фізичними та юридичними особами.

Забезпечення виконання завдань і повноважень Національної комісії в Автономній Республіці Крим, областях і мм. Києві та Севастополі здійснюють представники Національної комісії.

До складу Національної комісії входять юристи, журналісти, відомі діячі культури та мистецтва, освітяни тощо - усього 35 осіб. Серед них - проректор


 

Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук Гетьман А.П.; директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова Академії медичних наук, академік Національної академії наук України та Академії медичних наук Книшов Г.В.; журналіст, директор Інституту політичного моделювання, доц. Університету економіки та права "КРОК" Яневський Д.Б; заступник Міністра юстиції України Богашева Н.В.; журналіст Кметик В.І.; народний артист України, лауреат Державної премії України ім. О.Довженка, а також Національної премії України імені Тараса Шевченка Бенюк Б.М.; народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Богданович О.В.; народний артист України Засухін В.Ф.; видатний композитор, народний артист України Злотник О.Й.; директор Українського гуманітарного ліцею Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Сазоненко Г.С.; директор Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України Кононенко П.П. та інші.

Науково-консультативні ради Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі працюють за напрямками: юридичний, соціально-психологічний, релігійний та мистецтвознавчий. До роботи Науково-консультативної ради залучено більше 40 вчених.

Зокрема, до роботи в Науково-консультативних радах Національної комісії запрошено доктора юридичних наук, академіка Академії правових наук України Борисова В.І.; доктора філософських наук, професора, завідувача сектора методології Відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України Недюху М.П.; кандидата юридичних наук, заступника начальника Державного науково-дослідного інституту МВС України Бєлякова К.І.; доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету ДПС України Новицьку Н.Б.; доктора юридичних наук, першого заступника директора Інституту захисту інформації НА СБ України Марущака А.І.; кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. Корецького Олещенка В.І.; доктора юридичних наук, професора, доктора юридичного права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького Костенка О.М. У Науково-консультативних радах Національної комісії працюють заступник директора ІВЦ правління Товариства "Знання" України, заслужений журналіст України Василашко В.Ф.; доцент Києво-Могилянської академії, філософ, культуролог, політичний аналітик, журналіст Лосєв І.В.; академік Академії мистецтв України, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка Мащенко М.П.; письменник, член Спілки письменників України, Герой України Мушкетик Ю.М.; письменник, заслужений діяч мистецтв України Перебийніс П.М.; народний артист України, кандидат мистецтвознавства Солов'яненко А.А.; художній керівник - директор Київського академічного театру оперети Струтинській Б.Д.; член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Сулима М.М.; письменник, заслужений діяч мистецтв України Чорногуз О.Ф.; народна артистка України Яблонська Г.Г.; помічник головного Рабіна Об'єднання іудейських громад України Білорицький Г.О.; завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних дослідженьЗдіорук С.І.; професор, доктор політичних наук, академік Міжнародної кадрової академії, завідувач відділом Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України Шуба О.В.; професор, доктор філософських наук, президент Української асоціації релігійної свободи Єленський В.Є.; Митрофорний протоієрей УГКЦ отець Олекса Петрів та інші.

Роботу Національної комісії у нинішньому складі відрізняють системність і послідовність. Організаційно робота забезпечується опрацьованою системою засідань комісії, діяльністю апарату, ефективною співпрацею з міністерствами, іншими органами державної і виконавчої влади. Велика увага приділена нормативно-правовому забезпеченню діяльності Національної комісії, просвітницькій місії. Налагоджені зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації. Проводиться моніторинг дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі. Безумовним досягненням є підписання Хартії та меморандумів (що мають сприяти дотриманню законності у сфері захисту суспільної моралі) з керівниками телеканалів, Інтернет-видань, громадських організацій, навчальних закладів. Надзвичайно важливим є й те, що за час роботи в оновленому складі Національна комісія розширила кордони своєї діяльності, залучивши до активної співпраці регіони.

У державі сьогодні викристалізувалося два шляхи формування і розвитку державної політики у сфері захисту суспільної моралі: репресивний - посилення кримінальної відповідальності за порушення законодавства та регуляторний - шлях удосконалення правового регулювання.

Вважаючи репресивний шлях безперспективним, Національна комісія виступає за посилення регуляторної діяльності із врахуванням думки громадськості.

Визначені пріоритетні напрямки діяльності.

Перший з них - відкритий діалог із суспільством, спрямований на організацію загальносуспільної дискусії про суспільну мораль, її сучасний стан. Єдиним ефективним механізмом, здатним забезпечити захист суспільної моралі на засадах демократичного суспільства, може бути лише діалог між державними інституціями і суб'єктами медіа-ринку. Результатом такого діалогу має стати створення системи саморегуляції інформаційної сфери, як втілення однієї із форм існування демократичного суспільства.

Другий - організація роботи у регіонах. Зокрема, налагоджується діяльність громадських колегій, до яких входять гуманітарні лідери регіонів, знані та авторитетні вчені, лікарі, митці, представники церковних конфесій. Громадські колегії, за підтримки місцевих обласних державних адміністрацій, покликані стати речниками та арбітрами в питаннях захисту та збереження суспільної моралі в усіх регіонах України.

За період діяльності оновленого складу Національної комісії було прийнято більше 150 рішень.

Ініційовано розгляд Кабінетом Міністрів України 5 проектів нормативно-правових актів, направлених на удосконалення чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі (Додаток 1).

Схвалено 9 відкритих звернень до громадськості, аби загострити увагу суспільства до найболючіших проблем у сфері захисту суспільної моралі (Додаток 2).


Затверджено 15 нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Національної комісії (Додаток 3).

Підготовлено низку звернень на виконання рішень Національної комісії (Додаток 4).

Функціонує веб-сайт Національної комісії, який регулярно оновлюється. Рівень відвідування сайту є достатньо високим.

Співпраця Національної комісії з міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади здійснюється за двома основними напрямками: координація спільної роботи та розширення участі державних органів у питаннях захисту суспільної моралі; розробка нових підходів у організації співпраці: проведення спільних моніторингів, контрольних акцій, рейдів, круглих столів тощо.

Проводиться формування громадських колегій, як консультативно-дорадчих представництв Національної комісії у регіонах, відповідно до Положення про громадську колегію (регіональну комісію) з питань захисту суспільної моралі. Склад громадських колегій формується з представників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також відомих у регіонах діячів культури, мистецтва, науки, освіти, охорони здоров'я, фахівців у галузі інформації та інших під головуванням заступників голів облдержадміністрацій з гуманітарних питань.

Створено громадські колегії з питань захисту суспільної моралі у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській областях та м. Севастополі; погоджується персональний склад громадських колегій з головою Ради міністрів АРК, з головами облдержадміністрацій у Харківській, Чернігівській та Черкаській областях. Є певні перспективи щодо створення громадських колегій у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській областях. Формування громадських колегій сприятиме виконанню Національною комісією визначених чинним законодавством завдань на рівні регіонів, координуванню діяльності Національної комісії та інших органів державної влади, а також залученню до роботи з утвердження моральності у суспільстві науковців та громадськості.

Проводиться організаційна робота з підготовки Всеукраїнської наради керівників асоціацій та інших громадських організацій керівників шкіл, розробки Концепції забезпечення моральної складової в освітньому процесі України; Етичного кодексу вчителя.

Знаходиться в стадії розробки та планується до внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Комплексна програма профілактики розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.

Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі взяла участь у розробці проекту Етичного кодексу лікаря України, який був прийнятий на X з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства у вересні 2009 року в Євпаторії.

Готується до проведення Всеукраїнський конкурс учнівських та студентських робіт «Моральний вчинок».


Постійно проводиться аналіз продукції щодо відповідності законодавству у сфері захисту суспільної моралі.

Одним із стратегічних напрямків діяльності Національної комісії є співпраця з громадськістю, яка, з одного боку, гарантує дієвість державних механізмів у демократичному суспільстві, а з іншого - виховує у громадян відчуття суспільної відповідальності. Діяльність Національної комісії спрямована на встановлення відкритого діалогу із представниками громадських організацій, професійних спільнот, медіа-бізнесу. Пошуку можливих шляхів, визначенню стратегічних напрямків співпраці були присвячені зустрічі, наради, „круглі столи", в результаті яких були підписані угоди про співпрацю та оприлюднені спільні заяви.

Підписані документи щодо налагодження співпраці з професійними об'єднаннями та громадськими організаціями (Додаток 5). Низка важливих документів щодо налагодження співпраці з державними органами, професійними об'єднаннями та громадськими організаціями підготовлена до підписання (Додаток 6).

Національна комісія ініціювала створення Комітету громадського контролю щодо дотримання законодавства про захист суспільної моралі в українському сегменті мережі Інтернет за участю представників Інтернет Асоціації України, Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів, інших громадських організацій, які представляють інтереси користувачів.

Представники Національної комісії займають активну громадянську позицію. Є численними заходи за участю представників Національної комісії

Затверджено Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі та розпочато акредитацію журналістів.

Додаток 1

Національною комісією ініціюється розгляд проектів нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі:

                    Проект закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів"
(щодо захисту суспільної моралі), погоджений рішенням Національної комісії
від 23.10.2008 № 1.

                    Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до
Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної
моралі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004
№ 1550", схвалений рішенням Національної комісії № 2 від 23.10.2008 року.

                    „Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до
Порядку  накладення   штрафів за  порушення  законодавства  про рекламу",
схвалений рішенням Національної комісії від № 3 від 07.10.2008 року.

                    Проект закону  України „Про внесення змін  до Закону  України „Про
захист   суспільної     моралі",   схвалений рішенням  Національної  комісії  від
30.09.2009№ 8.

Додаток 2

 


В Національній комісії схвалено 9 відкритих звернень до громадськості, з метою загострити увагу суспільства до найболючіших проблем у сфері захисту суспільної моралі:

                     Відкрите звернення Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі до громадськості про шкоду мобільного контенту.
Громадськість закликали зосередити увагу на необхідності вжиття заходів до
попередження поширення серед дітей шкідливого мобільного контенту.

                     Звернення Національної експертної комісії  України з питань захисту
суспільної  моралі   до   власників   та   адміністрацій   теле-   і радіокомпаній.
Національна    комісія   закликала   редакторів,    ведучих    та    гостей    студій
підтримати кращі традиції української мовної культури, поважати аудиторію
та не допускати вживання в ефірі лайливих та брутальних слів.

                     Відкрите звернення Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі та лідерів громадських організацій, що працюють у
сфері засобів масової комунікації,  до керівників та редакційних колективів
засобів   масової   інформації   України.   Національна   комісія   закликала   всіх
журналістів та творчих працівників інших професій, від моральних чеснот яких
залежить  моральне   та  фізичне  здоров'я   суспільства,   до   спільної  плідної
співпраці на ниві відродження моральності української нації.

                     Звернення Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі до голів та депутатів обласних, міських у м.м. Києві та
Севастополі  та  місцевих рад   України.   Національна  комісія  запропонувала
депутатському корпусу рад усіх рівнів долучитися до загальнонаціональної
дискусії з актуальних питань плекання та захисту суспільної моралі в Україні.

                     Спільне звернення Національної експертної комісії  України з  питань
захисту   суспільної   моралі   та   Всеукраїнської   Ради   Церков   і   релігійних
організацій до державних та громадських організацій, ЗМІ та всіх громадян
України щодо необхідності невідкладного вжиття заходів для дотримання
законодавства України про захист суспільної моралі і наполегливої праці на
користь держави й Українського Народу, як високоморальної нації.

                     Звернення  Голови  Національної комісії В.В.   Костицького   до  засобів
масової інформації. Висловлено занепокоєння,  що    поза увагою українського
суспільства залишаються такі важливі і проблемні питання, як пропаганда
здорового способу життя, недопущення поширення ксенофобії, українофобії та
антисемітизму,   культу жорсткості та насильства.   Суспільство потребує
якомога   ширшого   інформування   про   болючі  загальнонаціональні  проблеми
сьогодення.

                     Відкрите  звернення  учасників   організованого   Національною   комісією
круглого столу „Обережно пиво! - тверезий погляд" щодо стану пивного
алкоголізму в Україні.

                     Заява Голови Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі Костицького В.В. у зв 'язку з прийняттям Верховною Радою
Закону  України „Про внесення змін до статті 301 Кримінального Кодексу
України "

                     Відкрите звернення Голови Національної експертної комісії України з
питань захисту суспільної моралі Костицького В.В щодо розповсюдження книги
А. Гітлера «Моя борьба».


                                                                                                                                                                                                     Додаток З

Національною комісією затверджено 15 нормативно-правових актів

та методичних матеріалів

        Положення    про    бібліотеку    матеріалів    еротичної    проблематики,
порнографічного характеру та матеріалів,  що пропагують культ насилля і
жорстокості,   Національної експертної комісії  України  з  питань  захисту
суспільної моралі,   затверджене рішенням  Національної  експертної  комісії
України з питань захисту суспільної моралі від 30.09.2009 № 14.

        Положення про Всеукраїнський конкурс школярських та студентських
робіт на тему „Моральний вчинок", схвалене рішенням Національної комісії від
24.06.2009
року № 17.

                    Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників
засобів масової інформації при Національній експертній комісії  України з
питань захисту суспільної моралі, затверджене рішенням Національної комісії
від 28.05.2009 6.

                    Інструкція про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання
посвідчень Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної
моралі, затверджена рішенням Національної комісії від 28.05.2009 № 8.

                    Інструкція про порядок проведення експертизи Національною експертною
комісією України з питань захисту суспільної моралі, затверджена рішенням
Національної   комісії      З   від   26.03.2009   із   змінами    і   доповненнями,
затвердженими рішенням Національної комісії від 27.08.2009 №14.

        Інструкція про порядок проведення перевірок Національною експертною
комісією України з питань захисту суспільної моралі, затверджена рішенням
Національної комісії від 26.03.2009 року № 4.

        Положення про радників Голови Національної експертної комісії України з
питань   захисту   суспільної моралі   на   громадських  засадах,   затверджене
рішенням Національної комісії від 05.03.2009 № 1.

        Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему Національної
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, затверджене
рішенням Національної комісії від 27.01.2009року № 4.

                    Положення про Науково-консультативну раду Національної експертної
комісії України з питань захисту суспільної моралі, затверджене рішенням
Національної комісії від 07.10.2008 № 4.

                    Положення про апарат Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі,  затверджене рішенням Національної комісії від
15.07.2008 №2.

                    Положення про представників Національної експертної комісії України з
питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, м.м.
Києві та Севастополі, затверджене рішенням Національної комісії № 2 від
15.07.2008 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії № 3 від
05.03.2008.

                    Положення   про регіональну  комісію   (громадську   колегію)   з   питань
захисту суспільної моралі, затверджене рішенням Національної комісії № 2 від
15.07.2008.


           Пам'ятка для батьків „Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок", схвалена
рішенням Національної комісії № 12 від 27.08.2009.

                     Критерії віднесення друкованої,  аудіовізуальної,  електронної та іншої
продукції,   а   також   переданих   та   отриманих   по   комунікаційних   лініях
повідомлень та матеріалів до продукції,  що пропагує культ насильства та
жорстокості, затверджені Рішенням Національної комісії від 30.09.2009 №13.

                     Критерії віднесення  друкованої,  аудіовізуальної,   електронної та іншої
продукції,   а   також   переданих   та   отриманих   по   комунікаційних   лініях
повідомлень   та   матеріалів   до   продукції   порнографічного,    затверджені
Рішенням Національної комісії № 9 від 29.10.2009.

Додаток 4

На   виконання   рішень   Національної   комісії   підготовлено   низку звернень:

                     Звернення до голів обласних рад з пропозицією внести на розгляд сесій
обласних рад питання „ Стан дотримання чинного законодавства України про
захист суспільної моралі у регіоні" (рішення від 30.09.2009 № 2).

                     Звернення   до   Національної ради   України   з   питань   телебачення   і
радіомовлення з пропозицією підтримати кліп групи Quest Pistols на пісню „ Он
рядом " як соціальний проект (рішення від 30.09.2009 № 4).

                     Звернення   до  Національної ради   України  з  питань   телебачення   та
радіомовлення,     в    якому     суб'єктам     господарювання,     що     здійснюють
ретрансляцію   теле-,   радіопрограм   та   передач   іноземних   виробників   на
території України, рекомендовано дотримуватись у своїй діяльності вимог
статті 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення" (рішення від
24.06.2009 № 14).

 

                       Звернення до Кабінету Міністрів України про необхідність підготовки
змін   до   чинного  законодавства   щодо  запровадження  механізмів  протидії
поширенню   телебаченням   та  радіо   ненормативної  лексики   (рішення   від
24.06.2009 № 15).

                       Звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства культури і
туризму України щодо вирішення питання про застосування дисциплінарних
стягнень до посадових осіб,  причетних до державної реєстрації та видачі
прокатних посвідчень  на право розповсюдження  і демонстрування  фільмів
„Пила:  игра на выживание",  „Пила II" „Пила III",  „Пила IV",  „Пила  V"
(рішення від 28.05.2009 № 3).

 

                     Звернення до Міністерства культури і туризму України про проведення
спільного моніторингу видавничої продукції, що надходить та зберігається в
бібліотеках,   підпорядкованих   обласним   управлінням   культури   і   туризму,
Головному  управлінню   культури   і   мистецтв   Київської  МДА,   управлінню
культури і туризму Севастопольської МДА, Міністерству культури і мистецтв
Автономної Республіки Крим (рішення від 27.01.2009 № 5).

                     Звернення  до організацій,  задіяних у виробництві та розповсюдженні
рекламної    продукції,     щодо     необхідності     дотримання     вимог     чинного
законодавства у сфері захисту суспільної моралі (рішення від 18.12.2008 № 3.1).

                     Звернення до телевізійних компаній з рекомендацією щодо внесення у
редакційні статути норми про недопущення порушень законодавства у сфері


захисту суспільної моралі (рішення Національної комісії від 23.10.2008 № 6 (протокольне)).

                     Звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням вжити
необхідних заходів  щодо  недопущення  використання  в  навчальних закладах
друкованої продукції для дітей, яка містить рекламу рінгтонів для мобільних
телефонів, що не відповідає вимогам чинного законодавства у сфері захисту
суспільної моралі (рішення від 07.10.2008 № 7).

                     Звернення   до Державного  комітету   України  з  питань регуляторної
політики   та   підприємництва,   Державного   комітету   України   з   питань
технічного   регулювання та споживчої політики, місцевих органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування з проханням провести роботу
серед вітчизняних виробників друкованої продукції для навчальних закладів з
роз'яснення вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі і
недопущення його порушення у подальшому (рішення від 07.10.2008 № 7).

                     Звернення до органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій  щодо забезпечення  дотримання  вимог Закону  України  „Про
захист суспільної моралі" при видачі дозволів і ліцензуванні підприємницької та
іншої  діяльності,   пов'язаної  з   виробництвом   та  розміщенням   зовнішньої
реклами" (рішення від 15.07.2008 № 1).

                     Звернення  до Кабінету Міністрів   України про  включення  до  складу
Національної   координаційної   ради   з   питань   захисту   прав   споживачів
представника Національної експертної комісії з питань захисту суспільної
моралі (рішення від 15.07.2008 № 1).

                     Звернення до органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій,   Міністерства  юстиції   України,   Міністерства  культури   і
туризму  України,  Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту  України,
Держкомтелерадіо,   Національної  Ради   України   з   питань   телебачення   і
радіомовлення,   Держкомпідприємництва   щодо   врахування   вимог   Закону
України „Про захист суспільної моралі" при вирішенні питань щодо видачі
дозволів  і ліцензуванні підприємницької та  іншої діяльності,   пов'язаної з
виробництвом, реалізацією та розповсюдженням продукції, товарів і послуг
(рішення від 23.06.2008 № 1).

                     Звернення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської  та   Севастопольської міських   державних   адміністрацій,   інших
державних   органів   щодо   інформування  Національної  експертної  комісії
України   з   питань   захисту   суспільної   моралі   про   стан   дотримання
законодавства про захист суспільної моралі (рішення від 23.06.2008 № 1).

                     Звернення до Верховної Ради України щодо проведення у І півріччі 2009
року   парламентських    слухань,    присвячених   проблемам    дотримання    та
вдосконалення  законодавства   про  захист   суспільної моралі   (рішення   від
23.06.2008 № 1).

Додаток 5

Підписані документи щодо налагодження співпраці з професійними об'єднаннями та громадськими організаціями:

        Меморандум     про     співпрацю     між:     Національною     комісією     та
Всеукраїнською радою церков.


                    Хартія про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту
суспільної моралі,     підписантами якої є Віце-прем'єр-міністр   України І.В.
Васюник, Національна комісія, Національна рада України з питань телебачення
і радіомовлення   України,   ПП  ТОВ   „Телерадіокомпанія   „НБМ"   (5   канал),
„ТелеОдин  (МІ),   „Міжнародна комерційна телерадіокомпанія  „ICTV",  ЗАТ
„ТРК „Україна", Національна Телекомпанія України, ЗАТ „Новий канал", ЗАТ
Телекомпанія „ ТЕТ", ТРК „ Студія 1 + 1", Телекомпанія „Ера ".

                    Меморандум про співпрацю між: Національною комісією та Київською
державною регіональною телерадіокомпанією.

                    Меморандум про співпрацю між: Національною комісією та Українською
асоціацією видавців періодичної преси.

                    Меморандум про співпрацю між Національною комісією та Інтернет
Асоціацією України.

                    Меморандум про співпрацю між: Національною комісією та Асоціацією
керівників шкіл м. Києва.

                    Меморандум про співпрацю між: Національною комісією та Міжнародною
громадською    організацією    „Асоціація    сприяння   розвитку    національного
лідерства ".

                    Меморандум     про     співпрацю     між:     Національною     комісією     та
Телекомунікайною палатою України.

                    Меморандум про співпрацю між: Національною комісією та Громадською
радою при Міністерстві оборони України.

                    Меморандум   про   співробітництво  між:  Національною   комісією     та
Всеукраїнським об'єднанням суб'єктів авторських та суміжних прав «Оберіг».

Додаток 6

Підготовлено до підписання документи щодо налагодження співпраці з державними органами, професійними об'єднаннями та громадськими

організаціями:

                    Угода   про   співпрацю   між:   Національною   комісією   та  Державним
комітетом технічного регулювання та споживчої політики.

                    Угода   про   співпрацю   між:   Національною   комісією   та   Державним
комітетом України у справах національностей та релігій.

                    Угода про співпрацю між: Національною комісією, Державним комітетом
телебачення і радіомовлення України та Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення.

                    Угода   про   співпрацю   між:   Національною   комісією   та  Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

                    Угода про співпрацю між: Національною комісією та Міністерством
культури і туризму України.

                    Угода про  співпрацю між: Національною комісією  та Міністерством
України у справах сім'ї, молоді та спорту.

                    Меморандум     про     співпрацю     між:     Національною     комісією     та
Всеукраїнською рекламною коаліцією.

        Угода про співпрацю Національної комісії з Інститутом інноваційних
технологій та змісту освіти.


                                                            '

        Меморандум про співпрацю між: Національною комісією та Асоціацією

зовнішньої реклами.

        Меморандум     про     співпрацю     між:     Національною     комісією     та
Всеукраїнською асоціацією комп'ютерних клубів.

        Меморандум про співпрацю між: Національною комісією та Міжнародним
гуманітарним центром „ Розрада ".

- Мапа сайту
- Для друку

Телекритика

Правдошукач

Код кнопки:

Друзі:

Родинний сайт Букетів

protuvsih.com.ua

(*)
Останнє оновлення:
May 24. 2018 13:42:37
Powered by CMSimple