21.12.2008. Безробітних побільшає на мільйон, 322 тис. вже сидять без зарплатні


Редакція газети "Правдошукач" звернулася до Міністерства праці та соціальної політики з інформаційним запитом щодо таких питань:

1) Як вплинула світова економічна криза на зайнятість та оплату праці громадян України?

2) Який стан виконання плану Президента України щодо скорочення державного апарату на 20%? Чи розраховувався економічний ефект від здійснення даного плану, і якщо так, то який він?

На запит надійшла відповідь № 120/0/028-1/146-08 від 18.12.2008 від прес-служби Міністерства праці та соціальної політики України за підписом начальника відділу з питань взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю Управління забезпечення діяльності Міністра Н. Мартинової.

Надсилаємо відповіді на Ваші запитання фахівців Мінпраці та Державного центру зайнятості.

З повагою, Прес-служба.

Управління політики зайнятості та трудової міграції Мінпраці:

Починаючи з жовтня 2008 року, внаслідок негативного впливу фінансово-економічної кризи на стан ринку праці активізувалися процеси вивільнення працівників через зменшення обсягів виробництва, передусім, у металургійній і хімічній промисловості, будівельній галузі, обсягів надання послуг у фінансовій сфері, інших сферах економіки. Збільшується кількість працівників, які перебувають у вимушених неоплачуваних відпустках. Зростає чисельність осіб, які звертаються до державної служби зайнятості за допомогою у пошуках роботи, зменшується кількість вакансій.

Глобальною проблемою національного ринку праці є його функціонування в умовах набуття Україною членства у СОТ, у тому числі проблема конкурентоспроможності національної робочої сили та зайнятості в Україні іноземців з позиції визначення їх місця у соціумі країни.

Перебіг подій, які відбуватимуться на ринку праці у 2009 році, буде зумовлений як соціально-економічними перетвореннями в країні у рамках набуття Україною членства у СОТ, так і функціонуванням економіки країни в умовах світової фінансової кризи. Інтенсифікація національного ринку праці призведе до скорочення як неефективних, так і конкурентоздатних робочих місць, вивільнення працівників. Підвищення попиту на робочу силу на підприємствах може очікуватись лише за умови випуску ними конкурентоспроможної продукції та/або збільшення обсягів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Проектом постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 799" (щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік) у наступному році передбачається:

- зменшення чисельності населення віком 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю, до 20,4-20,3 млн. осіб;

- зростання рівня безробіття, визначеного за методологією МОП, до 8,5-9,0% економічно активного населення віком 15-70 років.

З метою підвищення економічної активності населення, запобігання стрімкому зростанню безробіття внаслідок фінансово-економічної кризи, сприяння продуктивній зайнятості у 2009 році здійснюватимуться заходи щодо державного регулювання ринку праці, які будуть спрямовані на забезпечення реалізації, зокрема, таких пріоритетних завдань у сфері зайнятості населення, як:

- мінімізація впливу фінансово-економічної кризи на стан національного ринку праці;

- переорієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців;

- підвищення якості робочої сили;

- сприяння у працевлаштуванні незайнятого населення, зокрема осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, включаючи осіб з обмеженими можливостями, забезпечення соціального захисту безробітних".

Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття:

За останніми оприлюдненими даними Держкомстату України, чисельність зайнятого населення в середньому за І півріччя 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшилась на 241,9 тис. осіб та сягнула 21,1 млн. осіб. Рівень зайнятості населення зріс з 58,5% до 59,6%. Зростання рівня зайнятості відбулося як серед міського населення (з 57,2% до 58,3%), так і серед мешканців сільської місцевості (з 61,4% до 62,6%).

Чисельність безробітних, порівняно з минулим роком, скоротилася на 66,6 тис. осіб і склала 1,4 млн. осіб. Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), скоротився до 6,2% економічно активного населення (проти 6,6% - у І півріччі 2007 року). Серед безробітних 72,5% складали мешканці міської місцевості (1,0 млн. осіб), решта- сільські жителі (384,8 тис. осіб). Зниження рівня безробіття відбулося як серед міського (з 6,9% до 6,6%), так і сільського (з 5,8% до 5,5%) населення. Цей показник був нижчим, ніж в середньому по таких країнах Євросоюзу, як Португалія (7,6%), Угорщина, Німеччина, Польща (7,7%), Іспанія (10,0%) та Словаччина (10,5%).

За даними моніторингів, які здійснює державна служба зайнятості, відбувається стрімке зростання чисельності незайнятих осіб, які звертаються до центрів зайнятості. Так, якщо в першій половині листопада щоденний приріст осіб, що шукають роботу за сприяння служби зайнятості, становив 5-7 тис. осіб, то наприкінці місяця та на початку грудня - вже 10-12 тисяч.

За станом на 16 грудня 2008 року чисельність осіб, які шукали роботу через державну службу зайнятості становила 806,8 тисяч і порівняно з даними на початок місяця, зросла на 112,0 тисяч. Найвищий приріст незайнятих громадян спостерігається у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській областях.

При цьому слід зазначити, що звільнення працівників відбувається в основному за ст.36 п.1 КЗпП України (за згодою сторін).

У зв'язку з реорганізацією виробництва або скорочення чисельності працівників (ст.40 п.1) протягом першої декади грудня було вивільнено 4,2 тисячі працівників, що майже вдвічі більше, ніж за першу декаду листопада. Серед вивільнених працівників переважають такі професії: машиніст крана, інженер, економіст, слюсар-ремонтник, водій, електромеханік, електрослюсар, бухгалтер, машиніст конвеєра.

Слід відзначити, що серед осіб, які реєструвалися в центрах зайнятості, питома вага громадян, звільнених з причин скорочення чисельності працівників, коливалася у різні місяці 2008 року від 1,8% до 3%, зокрема за перший тиждень грудня вона становила лише 2,0% від загальної чисельності громадян, зареєстрованих в центрах зайнятості.

Продовжується зниження попиту на робочу силу - за станом на 16 грудня поточного року кількість вільних робочих місць становила 114,5 тисяч та порівняно з даними на початок грудня, скоротилась на 22,3 тисячі.

Роботодавці пов'язують це зі складним фінансовим положенням, зменшенням обсягів робіт та необхідністю скорочення персоналу.
Водночас спостерігається збільшення чисельності прийнятих на роботу: якщо в першій декаді листопада підприємства поінформували службу зайнятості про прийняття 23,1 тис. працівників, то за першу декаду грудня було прийнято 27,9 тис. працівників.

У січні-листопаді 2008 року 245,1 тис. роботодавців співпрацювало з державною службою зайнятості в підборі кадрів, зокрема, було зареєстровано 2021,4 тис. вакансій.

Інформування населення здійснюється не тільки при індивідуальному обслуговуванні шукачів роботи в центрах зайнятості, а й через різноманітні сучасні засоби масової інформації, зокрема, Інтернет-ресурси державної служби зайнятості, інформаційно-довідкову телефонну систему.

Протягом 11 місяців поточного року 861,2 тис. шукачів роботи за допомогою безкоштовного для населення телефонного сервісу "Пошук роботи" за номером 730 отримали на свої мобільні телефони СМС-повідомлення з вакансіями. Майже 3,0 млн. громадян скористалися послугами інформаційно-довідкової інтерактивної багатоканальної телефонної системи "Пошук роботи" (8-800-5050600), до якої можуть звертатись всі шукачі роботи, включаючи осіб, що працюють або навчаються, пенсіонерів тощо.

Послугами офіційного інтернет-порталу Державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua) скористалося майже 638,7 тис. громадян та 515,5 тис. осіб шукали роботу за допомогою порталу „Труд"(www.trud.gov.ua).

На обліку в службі зайнятості у січні-листопаді 2008 року перебувало 2213,9 тис. незайнятих громадян. Чисельність працевлаштованих склала 1032,3 тис. осіб. Зокрема, шляхом надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття було працевлаштовано 42,0 тис. безробітних; 29,4 тис. безробітних отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово та організували власну справу. Рівень працевлаштування незайнятих громадян збільшився з 45,8% у січні-листопаді 2007 року до 46,6% у січні-листопаді 2008 року.

Працевлаштуванню громадян сприяє організація професійного навчання, до якого було залучено 229,7 тис. безробітних, що на 17,1 тис. більше, ніж у січні-листопаді 2007 року. Рівень охоплення безробітних професійним навчанням зріс з 13,2% до 15,1%.

Організація оплачуваних громадських робіт дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. Чисельність громадян, які брали участь в оплачуваних громадських роботах у січні-листопаді 2008 року становила 415,7 тис. осіб, або майже кожен п'ятий від загальної чисельності громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Забезпечується постійне збільшення мінімальних соціальних виплат безробітним. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для незастрахованих осіб зріс з 210 гривень за станом на початок року до 360 гривень з 1 жовтня 2008 року. Для застрахованих осіб з числа безробітних громадян розмір допомоги по безробіттю за станом на початок року становив 290 гривень, а з 1 жовтня 2008 року - розмір допомоги було збільшено до 500 гривень.

Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці:

Негативним наслідками впливу світової фінансової кризи на українські підприємства може бути неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей, зменшення обсягів виробництва, що призведе до зниження рівня заробітної плати та фонду оплати праці, а це в свою чергу позначиться на відрахуваннях до фондів соціального страхування.

За статистичними даними вже за жовтень ц.р. відбулось зменшення фонду оплати праці. Фактичний фонд оплати праці за жовтень ц.р. становив 22,3 млрд.грн. та зменшився по відношенню до вересня на 46,6 млн. гривень або на 0,2%.

На сьогодні, ще зберігається тенденція до зростання заробітної плати, але уповільнились темпи її зростання.

Так, номінальна заробітна плата за жовтень поточного року зросла по відношенню до вересня п.р. всього на 1 гривню (до відповідного періоду минулого року - на 30 відсотків) і становила 1917 гривень.
У січні - жовтні цього року середньомісячна заробітна плата у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 36,7 відсотків і становила 1787 гривень на місяць.

Кризова ситуація та фінансова нестабільність, безумовно, впливає і на своєчасність виплати заробітної плати.

Протягом двох останніх місяців зафіксовано зростання заборгованості із виплати заробітної плати.

За статистичними даними станом на 1 листопада ц.р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати склала 1044 млн. гривень. У жовтні своєчасно не одержали заробітну плату більш ніж 363 тис. працівників, з них майже 322 тис. працівників мають заборгованість із виплати заробітної плати тривалістю до 3-х місяців.

Найбільшими темпами зростає заборгованість із виплати на економічно активних підприємствах.

В загальній сумі заборгованості із виплати заробітної плати заборгованість на цих підприємствах становить 62% і склала станом на 1 листопада ц.р. більш ніж 643 млн. гривень.

Найбільшим було зростання заборгованості на економічно активних підприємствах в промисловості - на 130,8 млн. грн., будівництві - на 37,1 млн. грн., сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними послугах - на 5 млн. гривень.

Слід зазначити, що нестабільна фінансова ситуація може використовуватись окремими роботодавцями для безпідставної невиплати заробітної плати, тому необхідно вжити відповідних заходів по недопущенню зростання заборгованості із виплати заробітної плати та прискорити прийняття Верховною Радою проекту Закону України „Про посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій чи інших встановлених законом виплат".

Єдиним недоліком цієї дуже інформативної відповіді є те, що про друге задане питання (щодо заяви Президента про скорочення держслужбовців) в ній нема жодного слова. Але, очевидно, в цьому вина політичного керівництва держави, схильного робити гучні демамогічні заяви, а не прес-служби, яка добросовісно зібрала відповіді на задані питання.

- Мапа сайту
- Для друку

Телекритика

Правдошукач

Код кнопки:

Друзі:

Родинний сайт Букетів

protuvsih.com.ua

(*)
Останнє оновлення:
May 24. 2018 13:42:37
Powered by CMSimple