20.12.2008. Зі столичного бюджету вилучено 5,7 млрд гривень, каже Мінфін. Посилаючись на це, Черновецький не платить пенсіонерам та за теплопостачання


Цього року на початку зими кияни з подивом почали знаходити у поштових скриньках та під дверима звернення від міського голови Леоніда Черновецького в конвертах без штемпеля, рознесені працівниками комунальних підприємств.


У зверненнях йшлося про те, що уряд забрав з міського бюджету величезні гроші, тому пан Черновецький змушений припинити соціальні виплати та не має чим платити за тепло.

"Из-за непрофессионализма правительства за последнее время из киевской казны дополнительно было изъято более 3 миллиардов гривен, что и стало главной причиной перебоев с выплатой муниципальных надбавок к пенсиям. Эти деньги украли у киевлян" - пише міський голова в одному з таких листів.

Копію цього листа було переслано з відповідним інформаційним запитом до Кабінету Міністрів України. На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України на запит відповіло Міністерство фінансів України листом № 31-11010-21-25/44726 від 16.12.2008 за підписом заступника міністра А. Мярковського.

Міністерство фінансів за дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України від 17.11.2008 №15820/0/2-08 розглянуло інформаційний запит редакції газети "Правдошукач" стосовно листів Київського міського голови Черновецького Л.М. жителям міста Києва, і повідомляє.

Засади міжбюджетних відносин в частині визначення трансфертів між державним та місцевими бюджетами законодавчо врегульовані Бюджетним кодексом України.

Методика розрахунку міжбюджетних трансфертів затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року №1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами ".

Розрахунок обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2008 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснювався відповідно до вимог вищезазначеної постанови за єдиними підходами для всіх територій: по доходах - із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету адміністративно-територіальної одиниці на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди, по видатках -на основі нормативів фінансової забезпеченості на кожну галузь бюджетної сфери в залежності від кількості мешканців, учнів, дітей, одержувачів соціальних послуг із застосуванням коефіцієнтів, які враховують відмінності у вартості надання послуг.

Законодавче і нормативне закріплення такого підходу виходить з необхідності надання бюджетними установами послуг кожному мешканцю, а не утримання бюджетних установ незалежно від кількості населення -потенційного споживача таких послуг.
Обсяг коштів, що передається з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення, а також бюджетів районів, згідно із зазначеною постановою, визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків та розрахунковим показником обсягу доходів, закріплених за відповідними місцевими бюджетами.

З урахуванням зазначеного, у 2008 році 46 місцевих бюджетів збалансовані із вилученням коштів, що передаються до державного бюджету, в тому числі міський бюджет м.Києва збалансований із вилученням коштів в сумі 5,7 млрд. гривень.

Слід зазначити, що з метою стимулювання місцевих органів влади до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів застосовується коефіцієнт вирівнювання, який має окреме значення в межах від 0,6 до 1 залежно від середнього індексу виконання розрахункових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Така диференціація дозволяє місцевим бюджетам з високими темпами нарощування обсягу доходів більшу частину зароблених коштів залишати у розпорядженні місцевих рад.

Так, відповідно до вищенаведеної методики у розпорядженні Київської міської влади залишено додатковий фінансовий ресурс в обсязі 1,3 млрд. гривень.

Щодо так званих "муніципальних надбавок", то їх розмір визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ".

Стосовно надбавок до пенсій, які виплачуються із міського бюджету слід зазначити, що видатки на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення передбачені статтею 91 Бюджетного кодексу та відносяться до видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетів та для бюджету м.Києва на 2008 рік обраховані в сумі 1,3 млрд. гривень.

Враховуючи викладене, показники бюджету міста Києва розраховані Міністерством фінансів виходячи з вимог чинного бюджетного законодавства, а повноваження по складанню, затвердженню та виконанню місцевих бюджетів, згідно статей 75,77 та 78 Бюджетного кодексу, покладено на відповідні місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Крім того, у відповідь на інформаційний запит до Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" про незадовільне централізоване опалення (холодні батареї в багатьох квартирах) до редакції надійшов лист в.о. головного інженера - технічного інженера Ю. І. Гладишева № Д15/7209 від 18.12.2008, з якого фактично випливає, що Київська міська адміністрація не платить за теплопостачання:

АК "Київенерго" розглянула Ваш інформаційний запит щодо незадовільного централізованого опалення (ЦО) та повідомляє, що Компанія не раз попереджала в засобах масової інформації та безпосередньо керівництво Київської міської державної адміністрації про можливість виникнення критичної ситуації щодо енергозабезпечення столиці у зв'язку з заборгованістю Київенерго за спожитий природний газ перед газотранспортною організацією УМГ "Київтрансгаз". Незважаючи на всі попередження, КМДА не вирішувала питання відшкодування коштів з міського бюджету для компенсації різниці в діючих та економічно обґрунтованих тарифах.

Починаючи з 18.11.2008, УМГ "Київтрансгаз" примусово обмежувало газопостачання теплоелектроцентралей Київенерго. Внаслідок таких обмежень засобами аварійного захисту 19.11.2008 відключився від електричної мережі енергоблок 250 МВт на ТЕЦ - 6. Обмеження постачання газу у І декаді грудня додатково призвело до зупинення п'яти водогрійних котлів на ТЕЦ - 5 та ТЕЦ - 6 Київенерго.

У зазначених умовах температура теплоносія знизилася майже на 30 °С відносно температурного графіка теплових мереж, що негативно вплинуло на якість послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Оскільки АК "Київенерго" має договори на постачання теплової енергії лише з юридичними особами - балансоутримувачами будинків, які сплачують за фактично спожиту теплову енергію, Компанія у встановленому законодавством порядку виконає перерахунок з урахуванням зниженої температури теплоносія.

Перерахунки мешканцям будинків за надання неякісних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води має робити безпосередньо балансоутримувач будинку відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2005 №630.

Водночас слід зазначити, що на цей час АК "Київенерго" розпочала поновлення гарячого водопостачання, оскільки ДК "Газ України" підвищила тиск газу на київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Згідно з технологічним процесом з моменту підвищення тиску газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 фахівцям АК "Київенерго" на відновлення гарячого водопостачання знадобиться не менше як дві доби.

- Мапа сайту
- Для друку

Телекритика

Правдошукач

Код кнопки:

Друзі:

Родинний сайт Букетів

protuvsih.com.ua

(*)
Останнє оновлення:
May 24. 2018 13:42:37
Powered by CMSimple